Statistika 2016 Volče

Statistika 2016 Volče

Submitted by Župnik on Ned, 01/22/2017 - 15:33

 

Župnija v letu 2016PODATKI IZ MATIČNIH KNJIG ŽUPNIJE SV. LENARTA V VOLČAH

(v oklepaju so podatki iz leta 2015)

 

 

 Krščena sta bila 2 otroka (2):

 1. Jure Jungič, sin Gorana in Špele, Volče 122 in
 2. Manca Jurman, hči Aleša in Tine, Čiginj 12 (krščena v bolnici v Ljubljani).

 

Prvega svetega obhajila v letu 2016 ni bilo (5).

 

V letu 2016 ni bilo svete birme v Volčah (11).

 

V letu 2016 sta bili v Volčah (na Mengorah) 2 cerkveni poroki (0):

 1. Kokošin Fon Tit in Kenda Marjetka,
 2. Hrast Matej in Svetičič Špela.

Drugod so sklenili sveti zakon 4(4) pari (krščeni ali bivajoči) v župniji Volče.

 1. Skočir Dean in Rutar Simona,
 2. Čebokli Simon in Gabršček Janja,
 3. Takol Miklavž in Gabršček Ana in
 4. Rutar Andrej in Ipavec Katarina.

 

V večnost se je preselilo 6 faranov (10)

 • Jurman Manca (roj. 2015), Čiginj 12
 • Trinko Dora (roj. 1922), Volče 12
 • Rutar Zofija (roj. 1927), Čiginj 61a
 • Florjančič Majda (roj. 1937), Čiginj 60a
 • Jug Verena (roj. 1936), Čiginj 4a
 • Rutar Zoran (roj. 1946), Volče 60

Poleg teh je bil še civilni pogreb Evgena Trinko.

  

 

 

DEKANIJSKA PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKAV LETU 2017

 

ZA PRVEGA OTROKA:

TOLMIN (župnijski dom)

 1.              četrtek: 16. in 23. februar  ter 2. in 9. marec ob 19. uri

 2.       četrtek: 14., 21., 28. sept. in 5. okt. ob 20. uri

KOBARID (učilnica ob župnišču)

 1.       sobota: 25. februar ter 4., 11. in 18. marec ob 15. uri

 2.              sobota: 16., 23., 30. september in 7. okt. ob 16. uri

 

ZA DRUGEGA OTROKA:

1.        sobota:    marec ob 16. uri TOLMIN(župnijski dom)

 2.       sobota:    oktober ob 16. uri KOBARID (učilnica ob župnišču)

Udeležba je obvezna za oba starša - očeta in mamo.

   Pripravo lahko opravite tudi pred rojstvom otroka.

 

DEKANIJSKA PRIPRAVA NA ZAKON V LETU 2017

Šest druženj v pripravi na zakon je priložnost, da s svojim partnerjem spregovoriš o temah, o katerih morda še nista govorila. V župnišču dobita prijavnico in se pogovorita z duhovnikom, ki vaju prijavi na tečaj. Z izpolnjeno prijavnico prideta na prvo srečanje.

   TOLMIN:  21.  januar – 25. februar 2017, sobota ob 16 h

 

    Več o tečaju na: http://zupnija-tolmin.rkc.si  in  http://zupnija-bovec.rkc.si

 

V letu 2016, v maju,  se je začela popotresna obnova župnijske cerkve svetega Lenarta. Ta je vključevala zlasti iniciranje in vezava vseh sten v cerkvi in zvoniku, obnovljen omet, beljenje, odvodnjavanje… Vsa ta dela gredo h koncu in morajo biti dokončana do aprila.  Kot župnija pa smo že obnovili okna, streho na cerkvi, izolirali strop v cerkvi, odstranili star tlak v cerkvi, napeljali novo elektriko,… Sedaj se bodo nadaljevala dela pri obnovi zakristije, ogrevanja cerkve, nove stopnice v zvonik, nova špica zvonika, nov tlak v cerkvi s prikazom odkritega zidovja še starejše cerkve, novih luči, obnova fresk v cerkvi…Vsa ta dela pa računamo, da bi se končala do avgusta letos. Bog vam povrni za vso prostovoljno pomoč in denarna sredstva, ki ste jih ali še boste darovali.  

 

Blagoslovljeno leto Gospodovo 2017!

Slavko Obed, župnik in Jože VIDRIH, duhovni pomočnik